Fotografie v elektronické podobě (Titulní strana, plakát, kalendář)

Novinka!

Formát: 

elektronický

Použití: 

Komerční - titulní strana, plakát, kalendář
2.000 Kč

Popis: 

Fotografie z Českého Švýcarska najdete ve fotogalerii

Pokud si chcete objednat některou z fotografií ve vybraném formátu, napište nám číslo požadované fotografie do poznámky.

Cena zahrnuje jednorázové použití pro daný účel a zohledňuje soukromé i komerční využití a grafické rozlišení obrázku. Fotografii Vám v dohodnutém rozlišení a za upřesněných cenových podmínek zašleme na CD nosiči na dobírku anebo v případě zájmu po úhradě ceny elektronickou poštou.

Snímky pro komerční využití jsou naskenovány výhradně na profesionálním bubnovém skeneru, část z nich ve studiu CD Foto Bler. Autorská práva a právo nakládat s fotografiemi jsou chráněny zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.