Krajina kovaných krížů

470 Kč

Popis: 

Kniha Krajina kovaných křížů představuje čtenářům svébytnou skupinu sakrálních památek (nebo-li svatostánků či posvátných staveb) - kované kříže na kamenných soklech, zdobené plechovými siluetami. Na kříže nahlíží z mnoha úhlů pohledů, aby každý zájemce mohl pochopit jejich význam v krajinném i historickém kontextu a tím byl motivován, jak k jejich záchraně, tak i ke správnému postupu při obnově a péči.

Podnětnou součástí knihy je podrobné obeznámení s principy konstrukce i kotvení kovaných křížů a jejich jednotlivých částí - čtenář je naveden k pozornému sledování technických detailů, které během oprav obvykle unikají pozornosti.
Na konci knihy lze nalézt zrekonstruovaný soupis všech historicky zmíněných popřípadě in situ dohledaných kovaných křížů na Děčínsku a Šluknovsku.

Autoři: Jiří Belis, Natálie Belisová, Petra Červinková