Křížové cesty Šluknovska

61 Kč

Popis: 

Množství křížových cest nacházejících se na území Šluknovska představuje i v rámci české krajiny ojedinělý fenomén. Čtrnáct zdejších obcí mělo vlastní venkovní křížovou cestu. Svým ztvárněním byly odvozeny od nejstarších křížových cest regionu - Šluknova a Vilémova. Četnost křížových cest ovlivnil vroucí náboženský život obyvatel, blízkost hranice s protestantským Saskem i soupeření a prestižnost postavení. Stavbu iniciovali a financovali jednotlivci i farnosti. Křížové cesty byly součástí náboženského života obce. Po odsunu německých obyvatel po roce 1945 nastala jejich devastace. S opravami některých z nich se začalo až po roce 1989.

Brožura pojednávající o 14 křížových cestách na Šluknovsku. Každá jednotlivá křížová cesta je popsána místopisně, architektonicky a je doplněna fotografiemi.

Autorky: Iva Jaburková, Klára Mágrová

Vydavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk, rok 2011