Obchodní podmínky

České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 10, 407 46, IČO: 254 369 11, DIČ: CZ 254 369 11

 • České Švýcarsko o.p.s. nabízí na svých stránkách v e-shopu pouze nové a nepoužité zboží.
 • Uvedené ceny jsou s DPH a pro spotřebitele konečné.
 • Reklamace se řídí dle reklamačního řádu.

Obchodní podmínky

 • Veškeré kupujícím podané objednávky jsou brány jako závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně dodacích a platebních podmínek a s reklamačním řádem a seznámení se s nimi.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v závazném objednávkovém formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Příjem objednávky je kupujícímu automaticky potvrzen elektronickou poštou, s informacemi a pokyny k úhradě objednaného zboží. V případně potřeby je možno se obrátit na e-mailovou adresu informace@ceskesvycarsko.cz , kde kupujícímu budou jeho dotazy zodpovězeny.
 • Při platbě je nutno dbát podmínek uvedených v oddíle „dodací a platební podmínky.“
 • Kupující má právo v souladu s ustanoveními z.č. 40/1964 Sb. – v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět již uhrazenou kupní cenu za zboží způsobem, který kupující určí, jinak prostřednictvím poštovní poukázky.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
   

Dodací a platební podmínky v rámci České republiky

 • Zboží je expedováno (předáno k přepravě) do pěti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Pokud by expediční doba měla být delší, je o tom kupující obratem informován prostřednictvím e-mailu. 
 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 • Cena za poštovné a balné závisí na zvoleném způsobu platby a výsledné částce objednávky.
 • Platba formou dobírky: poštovné  a balné stanoveno dle ceníku na 130,- vč. DPH. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p.
 • Platba převodem (předem na účet): poštovné a balné stanoveno dle ceníku na 100,- vč. DPH. Zboží je po připsání platby zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p.
 • Pokud cena Vámi objednaného zboží přesahuje 2000,- Kč, neplatíte již poštovné a balné.
 • Zásilka obsahuje řádný daňový doklad.
   

Dodací a platební podmínky do zahraničí

 • Zboží je expedováno (předáno k přepravě) do pěti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Pokud by expediční doba měla být delší, je o tom kupující obratem informován prostřednictvím e-mailu. 
 • Objednávky s dodáním do zahraničí jsou podmíněné platbou předem - převodem na účet.
 • Při odesílání zásilek do zahraničí využíváme německé poštovní služby. Poštovné a balné účtujeme individuálně, dle poštovních tarifů do konkrétní země.
 • Při odesílání zásilek do zahraničí jsou ceny zboží + poštovné a balné přepočteny na eura, platba a daňový doklad (faktura) proběhne v eurech. Cena je přepočítávána kurzem, který se automaticky stahuje z Evropské centrální banky.
 • Zásilka obsahuje řádný daňový doklad.
   

Reklamační řád

 • Kupující ze povinen dodané zboží zkontrolovat po jeho dodání a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Oprávněnou reklamaci může kupující podat :
 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení a vyrozumí o tom kupujícího písemně prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li dohodnuto jinak.
 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit :
  • reklamované zboží v originálním obalu a bez porušených ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
  • stručný popis závady
  • doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu
 • Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními z.č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě :
  • poškození zboží při přepravě
  • poškození ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodborného zacházení s výrobkem
  • došlo k poškození živly
  • došlo k poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Ceny poštovného a balného

Platba formou dobírky: poštovné a balné pevně stanoveno dle ceníku na 100,- vč. DPH. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, s. p.

Platba převodem (předem na účet): poštovné a balné pevně stanoveno dle ceníku na 100,- vč. DPH. Zboží je po připsání platby zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.

Pokud cena Vámi objednaného zboží přesahuje 2000,- Kčneplatíte již poštovné a balné.