Regionální výrobky

Co jsou regionální výrobky a jak certifikovat?